ĮMONIŲ ATESTAVIMAS

UAB PARDAVIMAS teikia konsultacijas įmonių statybos atestavimo klausimais. Padedame parengti reikalingus dokumentus įmonių atestavimui pagal STR 1.02.01:2017 reikalavimus, bei esant poreikiui atstovaujame Statybos produkcijos sertifikavimo centre (SPSC). Garantuojame aukštą teikiamų paslaugų kokybę, kadangi turime daugiametę įmonių atestavimo patirtį.

Jūsų įmonei padėsime gauti tinkamą statybos atestatą pagal atliekamus ir norimus atlikti statybos darbus, kuriems reikalingas papildomas įmonės kvalifikaciją įrodantis dokumentas. Jeigu jūs neturite įmonės, atitinkančios SPSC (Statybos produkcijos sertifikavimo centro) reikalavimus, mes parinksime tinkamą atestavimui įmonę, pasirūpinsime, kad įmonė atitiktų visus SPSC reikalavimus ir pagelbėsime viso atestavimo proceso metu iki atestato gavimo.

Atstovaujant visuomenės ineteresus, siekiama užtikrinti statinių saugumą bei išvengti klaidų statyboje arba neigiamų padarinių dėl nekompetencijos, kiekviena valstybė taiko tam tikrus statybos rinkos reguliavimo mechanizmus. Todėl Lietuvoje taip pat vygdomas ypatinguosiuose statiniuose dirbančių statybos įmonių atestavimas pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką.

Įmonė, norėdama teikti statybos ar ekspertizės paslaugas ypatingosios kategorijos statiniuose, privalo turėti statybos kvalifikacijos atestatą, taip įrodydama savo kompetenciją ir sugebėjimą vykdyti tokią veiklą. Renkantis statybos rangovą, būtent kvalifikacijos atestatas yra vienas iš požymių, padedančių užsakovui geriau įvertinti įmonės patikimumą.

Statybos įmonių atestavimas yra procedūra, kurios metu SPSC direktoriaus patvirtinti Atestavimo ekspertai teikia išvadą ar įmonė yra pasirengusi vykdyti atitinkamą veiklą ypatinguosiuose statiniuose, o SPSC priima sprendimą išduoti Kvalifikacijos atestatą.

Norėdami užsisakyti statybos įmonių atestavimo paslaugą, įsigyti naują atestuotą statybinę įmonę arba gauti papildomą informaciją:

Užpildykite kontaktų formą ir mes su jumis netrukus susisieksime.

Kreipkitės el. paštu info@uabpardavimas.lt arba tel. nr. +370 605 54301.

Traditional researchers like haugeland called this an example of commonsense holism, because one must have some general, usable knowledge about the relative sizes of boxes and pens in varying essay writer service contexts, as humans surely do

In the case of the sat, and its closest competitor, the act, that oversimplification manifests as a single catch-all score designed to encapsulate a student’s aptitude for learning