MIGRACIJOS PASLAUGOS

Migracija – tai žmonių judėjimas vienoje valstybėje ar kertant jos sienas. Migracija gali būti vidinė ir tarptautinė, ilgalaikė ir trumpalaikė, savanoriška ir priverstinė, legali ir nelegali, šeimos susijungimo, darbo, teisėtos veiklos, išsilavinimo ar kitokiu pagrindu, norint pakeisti politinę, socialinę, ekonominę, kultūrinę ar kitokią aplinką.

UAB PARDAVIMAS teikiamos migracijos paslaugos – tai puiki galimybė gauti leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje. Mes paruošime vius dokumentus, kurie yra reikalingi norint gauti Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens statusą. Gavus leidimą gyventi Lietuvoje galėsite įvažiuoti ne tik į Lietuvą, bet ir į bet kurią kitą Šengeno zonos valstybę.

Migracijos paslaugos: