LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI LIETUVOJE

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje – tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką. Šis leidimas išduodmas piliečiui, kuris nėra Europos Sąjungo (ES) valstybės narės pilietis.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje išduodamas 1 metų laikotarpiui ir gali būti pratęsiamas kas vienerius metus. Leidimo laikinai gyventi Lietuvoje galiojimo laikotarpiu užsienietis turi teisę pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos ir grįžti atgal. Reikėtų nepamiršti, kad Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nurodyta, kad asmuo, išvykdamas iš Lietuvos ilgesniam negu 6 mėn. laikotarpiui, privalo deklaruoti išvykimą.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išduodamas per 1-2 mėnesius.

 Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje privalumai:

  • vykti be vizų į visų ES ir Šengeno zonos valstybių teritoriją;
  • paprasčiau gauti vizas į tokias šalis kaip JAV, Kanada, Didžioji Britanija, Australija;
  • galima ieškoti darbo Lietuvoje;
  • tokios pat socialinės garantijos, kaip ir Lietuvos piliečiams (nedarbingumo pašalpa, vaiko gimimo pašalpa, medicina, studijos ir kt.);
  • gauti gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
  • asmenims, turintiem leidimą gyventi Lietuvoje komercinės veiklos pagrindu (IĮ ar UAB), suteikiama teisė įsigyti automobilį su galimybe jį eksploatuoti už Europos Sąjungos ribų (laikinas išvežimas pagal įvežimo šalies teisės aktus).