LEIDIMAS DIRBTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE

Užsieniečiai (trečiųjų šalių piliečiai), norintys dirbti Lietuvoje, turi gauti leidimą dirbti Lietuvoje. Būtent leidimas dirbti Lietuvoje suteikia užseniečiui tokią teisę, tačiau Lietuvos Respublikos įstatymuose yra numatyta išimčių, kada leidimas nėra būtinas. Lietuvoje leidimus dirbti išduoda Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

UAB PARDAVIMAS turi ilgametę patirtį įvairių valstybių piliečių, tame tarpe ir egzotinių – tolimųjų valstybių, įdarbinimo procese. Sprendimus dėl leidimų išdavimo priima Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įvertinusi darbo rinkos poreikius, tarptautinius įsipareigojimus. Trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas yra sudėtingas ir ilgas procesas, lyginant su Europos Sąjungos šalių piliečiais (jiems leidimas dirbti nereikalingas, tačiau jie turi gauti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, jei lieka ilgiau nei 3 mėnesių laikotarpiui). UAB PARDAVIMASteisininkai pasirūpins, kad įdarbinimo procesas vyktų sklandžiai.

 

UAB PARDAVIMAS teisininkai:

  • Teikia konsultacijas dėl leidimo dirbti išdavimo tvarkos proceso.
  • Parengs visus reikalingus dokumentus gauti leidimą laikinai dirbti Lietuvoje.
  • Atstovauja atitinkamose institucijose tokiose kaip Lietuvos darbo birža, vertėjų biurai ir kt.
  • Parengs darbo sutartis su užsienio šalių piliečiais pagal visus reikalavimus ir numatytus standartus. Esant poreikiui suteiks konsultacijas dėl jau sudarytų darbo sutarčių nutraukimo, pakeitimo, tolimesnio vykdymo ar bendros atsakomybės klausimais.

 

Norėdami užsakyti UAB PARDAVIMAS parduodamą naują įmonę arba kitas paslaugas, kreipkitės el. paštu info@uabpardavimas.lt arba tel. nr. +370 605 54301.